Irrigatie en beregening

  • tuinberegeningen
  • pisteberegeningen zowel in als outdoor, eb- en vloedsystemen, drinkwatervoorziening
  • irrigeren van sportterreinen, watervoorziening op en naast het sportveld
  • beregeningsinstallaties voor de tuinbouw; kas- en uitplantberegening
  • waterhuishouding voor landbouwbedrijven