Uw specialist in watertechniek en elektriciteitswerken.

U kunt bij ons terecht voor uw tuinberegening, pomp- en filterinstallaties, niveauregelingen en buitenverlichting en dit zowel naar een bestaande als een nieuw aan te leggen tuin.

Dit zijn onze specialisaties:

 • tuinberegeningen
 • pisteberegeningen zowel in als outdoor, eb- en vloedsystemen, drinkwatervoorziening
 • irrigeren van sportterreinen, watervoorziening op en naast het sportveld
 • beregeningsinstallaties voor de tuinbouw; kas- en uitplantberegening
 • waterhuishouding voor landbouwbedrijven
 • irrigeren van daktuinen en verticale beregening
 • tuin- en sfeerverlichting
 • in- en outdoor pisteverlichting
 • verlichting van sportterreinen
 • pomp- en filterinstallaties
 • mechanische opbouw
 • regenwaterrecuperatiesysteem
 • opvang van water voor hergebruik
 • ondergrondse citernes
 • bovengrondse watersilo’s
 • folies voor zowel kleine als grote waterbassins (vijvers)
 • voor regenwaterputten
 • sturing van boorputten
 • niveaubewaking bij vijvers, zwembaden, citernes
 • horizontale (oppervlakkige) drainage
 • verticale drainage
 • particulieren; regenwater, putwater
 • industrieel; centrifugaal pomp, zuigerpomp, membraanpomp
 • tuin- en landbouw
 • ontharden
 • ontijzeren
 • ontsmetten
 • korffilters
 • zeefilters
 • zandfilters
 • vijver- en zwembadfilters